Thị trường Hàn Quốc

Danh sách trúng tuyển Thợ Hàn E7 Hàn Quốc - Ngày trúng tuyển 22/01/2024

Danh sách trúng tuyển Thợ Hàn E7 Hàn Quốc- ngày 22/01/2024

Đọc thêm

Thông báo Chuẩn bị nguồn lao động đi làm việc tài Hàn Quốc

Thông báo chuẩn bị nguồn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc Ngành nghề: Đóng tàu (Diện VISA E7)...

Đọc thêm