Tin tức xkld

Phiếu trả lời Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động sang Đài Loan 7947

Căn cứ văn bản đăng ký thực hiện hợp đồng cung ứng số 49/SIMCO-SD ngày 04/04/2022 của Công ty và Phi...

Đọc thêm

Phiếu trả lời Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động sang Đài Loan 8202

Căn cứ văn bản đăng ký thực hiện hợp đồng cung ứng số 38/SIMCO SD ngày 04/04/2022 của công ty và Phi...

Đọc thêm

Phiếu trả lời Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động

Cục quản lý lao động ngoài nước đồng ý để CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI SIMCO SÔNG ĐÀ (SIMC...

Đọc thêm

Kính gửi Quý khách sắp nhập cảnh, tái nhập cảnh Nhật Bản

Chính phủ Nhật Bản đã quyết định Đối sách tăng cường của Biện pháp biên giới mới liên quan đến Dịch ...

Đọc thêm