Đơn hàng Nhật Bản

Đơn Hàng Gia Công Tinh Nội Thất

Số lượng : 3 

Nam Nơi làm việc : Tokyo, Saitama

Ngày tuyển : 12/04/2024

Lương : 186.260 Yên / tháng

Đơn Hàng Thợ Mộc Xây Dựng

Số lượng : 01 Nam 

Nơi làm việc : Ibaraki Ken

Ngày tuyển : Cuối tháng 02/2024

Lương : 172.918 Yên / tháng

Xây Dựng Tổng Hợp (TTS Số 1)

Số lượng : 3 Nam

Nơi làm việc : Fukushima

Ngày tuyển : Cuối tháng 11/2023

Lương : 182.000 Yên / tháng

Sản xuất quần áo phụ nữ & trẻ em (TTS số 1)

Số lượng : 2 Nữ

Nơi làm việc : Gunma Ken

Ngày tuyển : T8/2023

Lương cơ bản : 155,660 Yên / tháng

Sản xuất quần áo phụ nữ & trẻ em (TTS số 3)

Số lượng : 3 Nữ - 1 Nam

Nơi làm việc : Gunma Ken

Ngày tuyển : T8/2023

Lương cơ bản : 162,660 Yên / tháng

GIA CÔNG TINH NỘI THẤT

Số lượng : 2 Nam

Nơi làm việc : TOKYO

Ngày tuyển : 24/07/2023

Lương : 186,260 Yên / tháng

XÂY DỰNG TỔNG HỢP

Số lượng : 3 Nam

Nơi làm việc : Ibaraki

Ngày tuyển : 19/06/2023

Lương : 180.000 Yên / tháng

Lắp ráp các thiết bị điện lạnh

Hợp đồng: 5 năm ( Hết hạn 5 năm được chuyển sang TOKUTEI )

Số lượng : 1 Nam

Nơi làm việc : AICHI     Ngày tuyển : 21/02/2023

Lương : 159.414 Yên / tháng

Trồng và chăm sóc dâu tây

Số lượng : 6 Nữ + 2 Nam

Nơi làm việc :Tỉnh TOCHIGI

Ngày tuyển : 24/02/2023

Lương : 155.000 Yên / tháng                   

May quần áo

Số lượng : 3 Nữ

Nơi làm việc : YAMAGATA

Ngày tuyển : 12/01/2023

Lương : 148.000 Yên / tháng