Danh sách Trúng tuyển đợt 1 E7 Hàn Quốc - Ngày trúng tuyển 12/10/2023

Danh sách Trúng tuyển đợt 1 E7 Hàn Quốc - ngày trúng tuyển 12/10/2023