Phiếu trả lời 2023-126/QLLĐNN-CBN

Phiếu trả lời số 2023-126/QLLĐNN-CBN V/v chuẩn bị nguồn lao động đưa đi làm việc tại Hàn Quốc

Tên tổ chức Dịch vụ việc làm tại nước ngoài: Công ty SongWon International

Chi tiết