Sản xuất hạt keo, màng tấm phim

Sản xuất hạt keo, màng tấm phim

Số lượng : 1 Nam

Nơi làm việc : Đài Trung

Ngày tuyển : Tháng 1/2023

Lương : 26.400 đài tệ / tháng

Stt Hạng mục Nội dung  
1 Tên xí nghiệp tiếp nhận:  Hách Lê Á  
2 Địa điểm làm việc: Tây đồn - Đài Trung  
3 Ngành nghề xin viza:  Công nhân nhà máy  
4 Tên và nội dung CV cụ thể:  Sản xuất hạt keo, màng tấm phim  
5 Điều kiện tuyển dụng: Số lượng cần tuyển:
Nam: 01

 
 
  1. Độ tuổi  18 - 25 tuổi  
2. Trình độ: Tốt nghiệp PTTH trở lên  
3. Tay nghề:  Có kinh nghiệm  
4. Yêu cầu khác    
Cao: 160 cm trở lên    
Tình trạng hôn nhân: Không yêu cầu  
5. Yêu cầu đặc biệt: Thao tác máy đùn  
6 Hình thức tuyển dụng: PV TRỰC TIẾP  
7 Tiền lương cơ bản: 26.400 đài tệ / tháng  
8 Bảo hiểm xã hội, thân thể, bảo hiểm thất nghiệp: Theo luật pháp Đài Loan quy định  
9 Thời gian thi tuyển Tháng 1/2023  
10 Thời gian dự kiến nhập cảnh Sau khi trúng tuyển khoảng 2 -3 tháng  
II Yêu cầu phối hợp thực hiện (Các phòng/Bộ phận phải nắm rõ và chấp hành )  
Stt Công việc Thời hạn phải hoàn thành Bộ phận chịu trách nhiệm  
1 Cung cấp Form + Danh sách. ... Phòng tuyển dụng  
2 Check Form tiến cử (test IQ + tay nghề).   Tổ hồ sơ Nhật Bản  
3 Gửi list và Form cho đối tác   Phòng tuyển dụng  
4 Học tạo nguồn   Không yêu cầu  
5 Kiểm tra lại TTS trước thi tuyển ít nhất 03 ngày.   Phòng tuyển dụng  
6 Căn dặn nhắc nhở TTS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày.   Phòng tuyển dụng